Kauno rajone tęsiama vandentvarkos infrastruktūros plėtra

Pastaruosius metus vykdomas, UAB „Giraitės vandenys“ inicijuotas, projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kauno rajone (Zapyškyje, Karmėlavoje, Ramučiuose, Raudondvaryje, Kluoniškiuose, Dievogaloje, Kačerginėje)“ sėkmingai tęsiamas.

Šiandien įgyvendinant pirmąją rangos sutartį „Zapyškio aglomeracijos vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra. Karmėlavos ir Ramučių vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra“ Karmėlavoje nutiesta daugiau kaip 500 m naujų vandentiekio ir savitakinių nuotekų tinklų bei daugiau kaip 300 m naujų slėginių nuotekų tinklų. Ramučiuose tiek savitakinių, tiek slėginių nuotekų tinklų paklota daugiau kaip 300 m, o naujų vandentiekio tinklų nutiesta daugiau kaip 1000 m. Kačerginėje vandentiekio tinklų paklota daugiau kaip 1500 m, slėginių nuotekų tinklų beveik 1000 m, o savitakinių nuotekų tinklų beveik 3000 m. Iš viso pagal minėta rangos darbų sutartį projekto įgyvendinimo metu planuojama nutiesti daugiau kaip 14 km naujų vandentiekio tinklų ir apie 33 km naujų nuotekų tinklų, prie kurių planuojama prijungti daugiau kaip 3000 Kauno rajono gyventojų.

Darbai vykdomi ir pagal antrąją projekto rangos sutartį „Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Karmėlavoje. Nuotekų valymo rekonstrukcija Raudondvaryje. Nuotekų valymo įrenginių statyba Zapyškio aglomeracijos“. Raudondvaryje ir Karmėlavoje rekonstruojami pasenę, susidėvėję ir šių dienų reikalavimų nebeatitinkantys nuotekų valymo įrenginiai, o Zapyškyje vyksta naujos modernios nuotekų valyklos projektavimo darbai ir artimiausiu metu bus pradėta jų statyba.

Įgyvendinus projektą minėtose gyvenvietėse bus tiekiamas kokybiškas vanduo, o nuotekų tvarkymas padės užtikrinti higienos normų bei kitų aplinkosaugos reikalavimų laikymąsi. Ne paslaptis, kad pasitaiko atvejų kai iš gyventojų įsirengiamų nesandarių surinkimo duobių nuotekos patenka į gruntinius vandenis. Kadangi kastinių šulinių vandenį vartoja patys gyventojai taip daroma žala ne tik gamtai, bet ir
žmonių sveikatai. Belieka tik pasidžiaugti, kad investicijos į vandentvarkos ūkį prisidės prie šios problemos sprendimo.

Projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kauno rajone (Zapyškyje, Karmėlavoje, Ramučiuose, Raudondvaryje, Kluoniškiuose, Dievogaloje, Kačerginėje)“ vykdomas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos „Aplinka ir darnus vystymasis“ prioriteto įgyvendinimo priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ ir iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis.

Finansavimo ir administravimo sutartyje numatyta didžiausia projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma siekia 24 190 693,44 litų. Sanglaudos fondo lėšos sudaro apie 20 554 338,50 Lt, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 2 418 157,47 Lt. Projekto vykdytojas UAB „Giraitės vandenys“ ir projekto partneris Kauno rajono savivaldybės administracija skiria likusią sumos dalį – ne mažiau nei 1 218 197,47
Lt.

Šaltinis: KaunoAleja.lt