Vienkartinė išmoka vaikui

Paslaugos pavadinimas  Vienkartinė išmoka vaikui
 Paslauga skirta  Fiziniams asmenims
 Paslaugos teikėjas  Kauno rajono savivaldybė
 Paslaugos trumpas aprašymas (paskirtis)  Gimus kūdikiui, motinai (tėvui) mokama 11 bazinių socialinių išmokų dydžio vienkartinė išmoka
 Tikslinės grupės  Šeimos auginančios vaikus
 Kategorija  Socialinė parama
 Paslaugos aprašymas  Išmoka skiriama vadovaujantis Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymu (Žin., 1994, Nr. 89-1706; 2004, Nr. 88-3208; 2006, Nr. 68-2496; 2008, Nr. 81-3175; 2009, 25-983). Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 801 „Dėl išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 100-3724).
Gimus kūdikiui, motinai (tėvui) įtėviui ar vaiko globėjai mokama 11 bazinių socialinių išmokų dydžio vienkartinė išmoka (gimus kūdikiui iki 2008-12-31, mokama 8 bazinių socialinių išmokų dydžio vienkartinė išmoka).
Išmoka skiriama vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinių pašalpų šeimoms, auginančioms vaikus 1994-11-03 įstatymo Nr. I-621 pakeitimo 2004-05-18 įstatymu Nr. IX-2237 (Žin., 2004, Nr. 88-3208; 2008, Nr. 81-3175). Kiekvienam gimusiam vaikui skiriama 11 bazinių socialinių išmokų dydžio vienkartinė išmoka. Išmoka neskiriama, jei vaikas gimė negyvas, arba kreipimosi metu yra išlaikomas valstybės ar savivaldybės finansuojamoje įstaigoje, taip pat įvaikinus sutuoktinio (sugyventinio) vaiką.
Įvaikintam vaikui, neatsižvelgent į tai, kad jau buvo išmokėta išmoka gimus vaikui, skiriama 11 bazinių socialinių išmokų dydžio vienkartinė išmoka.Dokumentai, reikalingi išmokai gauti:

Prašymas.
Asmens tapatybės dokumentai.
Gyvenamosios vietos deklaracija.
Vaiko gimimo liudijimas.
Teismo sprendimas dėl įvaikinimo ar globos nustatymo.
Banko sąskaita.

Vienkartinė išmoka gimusiam vaikui skiriama, jei dėl jos buvo kreiptasi ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo vaiko gimimo dienos. Vaiko globėjui ji mokama, jei jis kreipiasi per 6 mėnesius nuo globos nustatymo dienos, bet ne vėliau kaip iki vaikui sukaks pusantrų metų, ir jeigu vienkartinė išmoka už šį vaiką ankščiau nebuvo išmokėta. Vienkartinė išmoka įvaikintam vaikui skiriama, jei dėl jos buvo kreiptasi ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo vaiko įvaikinimo dienos.

 Formos ir nuorodos  Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas (Žin., 1994, Nr. 89-1706; 2004, Nr. 88-3208; 2008, Nr. 81-3175).Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-06-28 nutarimas Nr.801 „Dėl Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“. (Žin., 2004, Nr. 100-3724).

PRAŠYMAS IŠMOKAI GAUTI SP-3(A)

Kreiptis į Zapyškio seniūniją, pas socialinio darbo organizatorę