Leidimai kasinėjimo darbams

Leidimų kasinėjimo darbams išdavimo tvarka

Leidimus kasinėjimo darbams išduoda seniūnas
Asmenys, norintys įsigyti leidimą atlikti kasinėjimo darbus, seniūnui pateikia:

  • nustatytos formos prašymą.
  • suderintą su suinteresuotomis institucijomis projektą, kuriame pažymėti esami ir projektuojami inžinieriniai tinklai ir nurodytos žemės.
  • dokumento, patvirtinančio  vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus sumokėjimą, kopiją.