Pagalbos į namus paslauga

Pagalbos į namus paslaugos, skiriamos asmenims, kurie yra praradę gebėjimus savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.

Pagalbos į namus paslauga skiriama:
1. vienišiems senyvo amžiaus asmenims;
2. vienišiems suaugusiems neįgaliems asmenims;
3. senyvo amžiaus ar suaugusių neįgaliųjų asmenų šeimoms, kai artimieji dėl objektyvių priežasčių jomis negali rūpintis;
4. kitiems asmenims ir šeimoms (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekusiems asmenims), surašius buities tyrimo aktą.
Asmenys, pageidaujantys gauti pagalbos į namus paslaugas, kreipiasi į gyvenamosios vietos seniūniją, kurioje teikiama ši paslauga, užpildo prašymą- paraišką ir pateikia šiuos dokumentus:
1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai gyventi Lietuvoje (ne Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams);
2. Pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą prie Kauno rajono savivaldybės;
3. Pažymą apie gautas asmens (šeimos) pajamas per tris paskutinius mėnesius iki kreipimosi dienos;
4. Neįgaliojo (pensininko) pažymėjimą;
5. Pažymą apie šeimos sudėtį;
6. Kitus dokumentus, atsižvelgiant į aplinkybes.

Kreiptis į Zapyškio seniūniją, pas socialinio darbo organizatorę