Leidimai medžiams kirsti

Leidimų medžiams kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus želdinius  išdavimo tvarka

Asmenys, norintys įsigyti leidimą medžiams kirsti, seniūnui pateikia:

  • nustatytos formos prašymą;
  • žemės sklypo planą;
  • suderintą  želdinių pertvarkymo projektą, schemą, detalųjį bei specialųjį planus.