Gyvūnų laikymas

Gyventojai, auginantys gyvūnus, privalo vadovautis Kauno rajono savivaldybės tarybos patvirtintomis (Kauno rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. TS-206 redakcija)

GYVŪNŲ LAIKYMO KAUNO RAJONE TAISYKLĖMIS

      1. Gyvūno savininkas privalo nuolat rūpintis gyvūno sveikata, šėrimu, priežiūra ir laikymo sąlygomis.

      2. Savininkai privalo garantuoti, kad gyvūnų auginimas ir laikymas nekeltų grėsmės žmonių ramybei, sveikatai, gyvybei, nuosavybei, nepažeistų kitų asmenų teisių ir interesų ir būtų užtikrintas žmonių saugumas.

      3. Ūkinės paskirties gyvūnai palaidi gali būti laikomi tik uždaroje savininko valdoje. Atviroje savininko valdoje ūkinės paskirties gyvūnai laikomi taip, kad nepadarytų žalos greta esančių valdų savininkų nuosavybei, nesužalotų žmonių.

      4. Sarginiai šunys gali būti laikomi įmonių, organizacijų teritorijose, automobilių stovėjimo aikštelėse, ir kt. objektuose taip, kad nekeltų grėsmės lankytojams, o prie teritorijos turi būti  įspėjamasis ženklas.

      6. Atviroje savininko valdoje, kolektyviniuose soduose ir vienkiemiuose šunis leidžiama laikyti tik pririštus arba palaidus aptvertuose voljeruose, kurių aukštis ne mažesnis kaip 1,5 m.

      7. Uždaroje savininko valdoje šunys  gali būti nepririšti, tačiau prie įėjimo į valdą (išskyrus butus) turi būti pakabintas įspėjamasis ženklas: baltas 25 cm skersmens apskritimas su 3 cm pločio  raudonu apvadu, kurio viduryje pavaizduotas juodas šuns galvos profilis. Už asmenų, įsibrovusių į uždarą  savininko valdą, apkandžiojimą, jei yra perspėjamasis ženklas, savininkas neatsako.

      8. Daugiabučiuose namuose:

      8.1. nuo 24 val. iki 6 val. gyvūnai neturi kelti triukšmo. Priešingu atveju, klausimus dėl jų tolesnio laikymo sprendžia seniūnija;

      8.2. iš buto į laiptinę, koridorių ir iki išėjimo iš namo šunis būtina vesti tik su pavadėliu, o  nuo 5 mėnesių – ir su antsnukiu. Maži dekoratyvinių veislių šunys gali būti vedami be  antsnukio arba nešami ant rankų;

      9. Vedžiojimo vietose šunys turi būti vedžiojami su pavadėliu, o nuo   5 mėn. – ir su antsnukiu. Maži dekoratyvinių veislių šunys gali būti  vedžiojami be antsnukio.

      10. Gyvūnus galima vedžioti tam skirtose aikštelėse arba nuošalesnėse, mažiau žmonių lankomose vietose.

      11. Priteršus gyvūnui koridorių, liftą, balkoną, kitas bendro naudojimo vietas (kiemą, gatvę), gyvūno savininkas privalo nedelsiant išvalyti.

DRAUDŽIAMA:

      14. Gyvūnus mušti, kankinti, laikyti be maisto ir vandens, išvaryti iš namų, padaryti juos benamiais.

      15. Gyvūną, kurio egzistavimas priklauso nuo žmogaus rūpinimosi, palikti be priežiūros, norint juo atsikratyti.

ATSAKOMYBĖ:

15. Už šių taisyklių pažeidimus taikoma atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos administracinės teisės pažeidimų kodekso 42, 43, 49, 89, 90, 103, 109, 110 ir 161 straipsnius, Civilinį kodeksą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymu,  Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymu ir poįstatyminių aktų nustatyta tvarka.