Mirties liudijimai ir leidimai laidoti

Mirtis registruojama ir mirties liudijimai išduodami Kauno r. savivaldybės administracijos Zapyškio seniūnijoje.

Zapyškio seniūnijoje registruojamos tik Zapyškio seniūnijoje gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų arba seniūnijos teritorijoje mirusių gyventojų mirtys.

Mirties faktui registruoti pateikiami :

  1. Medicinos įstaigos išduotas mirties liudijimas.
  2. Mirusiojo asmenybę liudijantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė arba leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje).
  3. Įsiteisėjęs teismo sprendimas, jei yra nustatytas mirties faktas arba asmuo paskelbtas mirusiu.
  4. Asmuo, registruojantis mirtį turi pateikti asmens dokumentą (LR pasą arba asmens tapatybės kortelę).

Užsienyje mirusio Lietuvos Respublikos nuolatinio gyventojo mirtis registruojama pagal į lietuvių kalbą išverstą užsienio valstybės atitinkamos įstaigos išduotą medicininį mirties liudijimą (išrašą iš mirusiųjų registro).

Dėl laidojimo pašalpos kreiptis į Kauno rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (Savanorių  pr. 371, Kaunas).

Leidimai laidojimui  Zapyškio bei Braziūkų  kapinėse išduodami Zapyškio seniūnijoje, pateikus mirties liudijimą.