Parama maisto produktais

Parama maisto produktais iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims

Pajamos 1-am šeimos nariui turi neviršyti 1,5 VRP (525 Lt.)  

Pateikiami dokumentai: prašymas paramai gauti, suaugusių šeimos narių asmens dokumentai, vaiko(vaikų) gimimo liudijimas(liudijimai), pažymos apie pajamas(visų gaunančių pajamas šeimos narių už paskutinius 3 mėnesius iki kreipimosi arba kreipimosi dėl paramos mėnesio, jei bent vieno šeimos nario pajamų šaltinis ar šeimos sudėtis, palyginti su 3 praėjusiais kalendoriniais mėnesiais pasikeitė), pažymos iš mokymo įstaigų kai yra vyresnių nei 16 metų besimokančių vaikų ir kiti dokumentai pagal poreikį.

 

Kreiptis į Zapyškio seniūniją, pas socialinio darbo organizatorę