Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai

Paslaugos pavadinimas  Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai
 Paslauga skirta  Fiziniams asmenims
 Paslaugos teikėjas  Kauno rajono savivaldybė
 Paslaugos trumpas aprašymas (paskirtis)  Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimas
 Tikslinės grupės Kiti asmenys
 Kategorija  Socialinė parama
 Paslaugos aprašymas  Išmoka skiriama vadovaujantis Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymu (Žin., 1994, Nr. 89-1706; 2004, Nr. 88-3208; 2006, Nr. 68-2496; 2008, Nr. 81-3175; 2009, 25-983). 2008, Nr. 81-3175 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 801 „Dėl išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 100-3724).Nėščiai nedirbančiai moteriai, kuri pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą neturi teisės gauti motinystės pašalpos, iki gimdymo likus 70 kalendorinių dienų (suėjus 28 nėštumo savaitėms) skiriama 2 bazinių socialinių išmokų dydžio vienkartinė išmoka.

Dokumentai, reikalingi išmokai gauti:

1. Prašymas.
2. Asmens tapatybės dokumentas.
3. Gyvenamosios vietos deklaracija.
4. Sveikatos priežiūros įstaigos išduota pažyma apie nėštumą arba vaiko gimimo liudijimas.
5. Banko sąskaita.
Dėl vienkartinės išmokos nėščiai moteriai reikia kreiptis ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo sveikatos priežiūros įstaigos pažymos išdavimo dienos.

 Formos ir nuorodos  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-06-28 nutarimas Nr.801 „Dėl Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“. (Žin., 2004, Nr. 100-3724).

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas (Žin., 1994, Nr. 89-1706; 2004, Nr. 88-3208; 2008, Nr. 81-3175).PRAŠYMAS IŠMOKAI GAUTI SP-3(A)

Kreiptis į Zapyškio seniūniją, pas socialinio darbo organizatorę