Leidimai prekybai

Leidimai prekybai ir paslaugų teikimui viešose vietose

Leidimus prekybai ir paslaugų teikimui viešose vietose išduoda seniūnas.

Viešos prekybos vietos Zapyškio seniūnijoje:

 • Liepų  g. 2,  Kluoniškių k. ( prie  Zapyškio II kapinių vartų )
 • Bažnyčios g. 2, Kluoniškių k. ( prie Zapyškio I kapinių vartų )
 • Vytauto g. 20, Zapyškio mstl. ( prekyvietė)
 • Muziejaus g. Zapyškio mstl. ( prie mobilios prieplaukos)
 • Šviesos g. 18, Kluoniškių k. ( lauko estradoje renginių metu)
 • Muziejaus g. 1, Zapyškio mstl. ( prie šv.Jono Krikštytotojo bažnyčios renginių metu)
 • Jono Šileikos g. 9  Jadagonių k. (prie koplyčios renginių metu)

Asmuo, pateikęs banko kvitą ar kitą įmoką patvirtinantį finansinį dokumentą apie atitinkamos vietinės rinkliavos sumokėjimą, seniūnijoje gauna nustatytos formos leidimą, suteikiantį teisę rinkliavos mokėtojui seniūnijos nurodytoje vietoje, nustatyta tvarka teikti paslaugas ar prekiauti nurodytos rūšies prekėmis.

Leidimų prekiauti ar teikti paslaugas viešose vietose išdavimo tvarka

Asmenys, norintys įsigyti leidimą prekiauti ar teikti paslaugas viešoje vietoje, seniūnui pateikia:
1. Prašymą, kuriame
juridinis asmuo nurodo:
įmonės pavadinimą, buveinės adresą, registracijos numerį, kodą, atsakingo asmens vardą, pavardę, telefono numerį;
pageidaujamą prekybos ar paslaugų teikimo vietą;
pageidaujamą prekybos ar paslaugų teikimo laikotarpį, darbo laiką;
pageidaujamą  paslaugų teikimo vietos plotą ( jei jis reikalingas tai paslaugų ar prekybos rūšiai);
fizinis asmuo nurodo:
vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą,  asmens kodą, asamens kodą, telefoną, verslo liudijimo ar individualios veiklos vykdymo pažymos Nr.;
pageidaujamą prekybos ar paslaugų teikimo vietą;
pageidaujamą paslaugų ar prekybos rūšies pavadinimą;
pageidaujamą prekybos ar paslaugų teikimo laikotarpį, darbo laiką;
pageidaujamą  paslaugų teikimo vietos plotą ( jei jis reikalingas tai paslaugų ar prekybos rūšiai);
2. Įmonės registracijos pažymėjimą, ūkininko, verslo liudijimo pažymėjimą arba individualios veiklos vykdymo pažymos kopiją;

3. Asmens dokumento kopiją (dirbant su ūkininko, verslo liudijimo pažymėjimu arba individualios veiklos vykdymo pažyma);
3. Maisto tvarkymo pažymėjimo kopiją ( jei tų prekių prekybai arba teikiamoms paslaugoms teisės aktų nustatyta tvarka jie yra privalomi).

4. Mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta nustatyto dydžio vietinė rinkliava ( Rinkliavos mokestis mokamas į VMI prie Finansų Ministerijos. Sąskaitos Nr. LT 24 73000 10112394300 SWED BANK, AB. Įmokos kodas – 53452).

Asmuo, pametęs ar kitaip praradęs leidimą, privalo apie tai raštu pranešti leidimą išdavusiam seniūnui, kuris išduoda leidimo dublikatą su žyma ´Dublikatas˙.

Vietinė rinkliava

Rinkliava už prekybą ir paslaugų teikimą viešose vietose renkama vadovaujantis Kauno rajono tarybos 2016-03-24 sprendimas  Nr. TS-108 „Vietinės rinkliavos prekiauti viešosiose vietose nuostatai“ rinkliava renkama už leidimo išdavimą prekiauti ar teikti paslaugas Kauno rajono teritorijoje.

Vietinės rinkliavos rūšys

 • Vienkartinė (dienos)
 • Mėnesio
 • Vienkartinė masinių renginių, mugių, švenčių, parodų metu

Rinkliavos dydžiai

Dienos tarifai:
 • kai prekiaujama ir teikiamos paslaugos iš (nuo) laikinųjų prekybos įrengimų – 0,15 Eur. už l kv.m.;
 • kai preliaujama iš prekybai įrengtų specializuotų iš automobilių ir automobilių priekabų – 0,15 Eur. už 1 kv.m.;
 • kai prekiaujama žvakėmis, gėlėmis Motinos, Tėvo, Visų Šventųjų ir Vėlinių dienomis – 1,5 Eur. už 1 kv.m.;
 • kai prekiaujama kalėdiniu laikotarpiu eglėmis ir jų šakomis – 1,5 Eur. už 1 kv.m.;
 • teikti paslaugas – 0,15 Eur. už 1 kv.m.
Kai prekiaujama ir teikiamos paslaugos renginių metu:
 • ne maisto prekėmis, teikiamos paslaugos (išskyrus laisvalaikio, pramogų paslaugos paslaugas) – 4,00  Eur.;
 • maisto produktais, teikiamos viešojo maitinimo paslaugos ir laisvalaikio, pramogų paslaugos – 7,00 Eur.
Lengvatos  vietinių  rinkliavų mokėtojams

Nuo vietinės  rinkliavos atleidžiami gyventojai gyvenantys ir deklaravę gyvenamąją vietą Kauno rajone bei prekiaujantys ir vykdantys veiklą patys:

 • asmenys, kuriems nustatytas 0-25 proc. darbingumo lygis;
 • asmenys, kurie vieni augina bent vieną vaiką iki 18 metų;
 • sutuoktiniai, auginantys tris ir daugiau vaikų iki 18 metų arba neįgalų vaiką;
 • studentai, kurie studijuoja dieninėse studijose.

 

Nuo vietinės rinkliavos 50 proc. atleidžiami gyventojai, gyvenantys ir deklaravę gyvenamąją vietą Kauno rajone bei prekiaujantys ir vykdantys veiklą patys:

 • asmenims, kuriems nustatytas 30 – 55 proc. darbingumo lygis;
 • pensinio amžiaus asmenims.

Susiję dokumentai: