Zapyškio krašto tremtiniai

Kluoniškių kaimas

Kryžius šioje vietoje buvusioje Zigmo Balsio sodyboje 1945 m. birželio 13 d. rytą kautynėse su NKVD kariuomenės 30-ties kareivių grupe žuvusių ir sode likusių palaidotų Tauro apygardos partizanų Viktoro Balsio, Aleksandro Jansono, Vlado Šidiškio, Viktoro Šlionskio ir Vinco Vaidelio atminimui.

Atidengtas 1989 m. spalio 1 d. Tauro apygardos partizano, politinio kalinio Vytauto Balsio-Uosio rūpesčiu.

 

Vilemų kaimas

Prie Žiemkelio miško

Paminklinis akmuo Žiemkelio–Rievutės kalvose 1945 m. vasario 26 d. Žiemkelio kautynėse su NKVD pasienio kariuomenės 97-ojo pasienio būrio kareiviais žuvusių Tauro apygardos būrio vado Alfonso Arlausko-Geležinio vilko ir 18-os partizanų atminimui.

Atidengtas 2003 m. birželio 14 d. Tauro apygardos partizano, politinio kalinio Vytauto Balsio-Uosio rūpesčiu.

 

Pilietinė akcija

Skausmo, gedulo ir vilties vainiku apipinta Lietuva neša savąjį kryžių per tūkstantinę pasaulio istoriją. Į šio vainiko lapiją įsipina ir Zapyškio krašto istorija, sužerėdama gyvais praeities žygdarbių, netekčių ir vilties žiedais.

Į pilietinę akciją „Žinia Tėvynei“, skirta gedulo ir vilties dienai paminėti įsijungė  Zapyškio pagrindinės mokyklos bei miestelio bendruomenė. Šiai datai pažymėti pilietinio ugdymo pamoka vyko netradicinėje erdvėje – sudegintos sodybos kiemelyje, kuriame pastatytas atminimo kryžius čia žuvusiems partizanams ir šios sodybos savininkams atminti. Į susitikimą atvyko Vyčio Kryžiaus ordino kavalierius , LLKS štabo viršininkas, aktyvus partizaninio judėjimo dalyvis Lietuvoje, Žemkielio kautynių dalyvis,  vienintelis likęs šios sodybos gyventojas V.Balsys, mokyklos istorijos mokytoja-metodininkė R.Veličkienė, rusų kalbos mokytoja- tremtinė Z.Pupiuvienė, bibliotekininkės A.Drumelienė, A.Budrienė  ir šios mokyklos mokytojai , moksleiviai.

prie paminklo-bmp

Akcijos simbolis, tai mokinių pagaminti juodi ir balti paukščiai, kurie nešė  tremtyje gyvenusiems žmonėms viltį būti laisviems . Su „vilties paukšteliais“ rankose mokyklos mokiniai  atvyko į sodybą paminėti šios Lietuvai prasmingos dienos. Mokinių rankomis paukščių siluetai „sutūpė“ aplink paminklą, uždegtos atminimo žvakelės.

Vytautas Balsys priminė moksleiviams pokario partizanų kelius, kovų dalyvių likimus, kvietė jaunimą būti aktyviais savo šalies piliečiais. Tačiau apgailestavo, jog Lietuvos partizanai kovojo ir žuvo ne už tokią Lietuvos nepriklausomybę, kokią turime šiandien – pilną korupcijos, žemos moralės. Linkėjo mokiniams nepasiduoti sunkmečio juodoms mintims, emigravimo iš tėvynės nuotaikoms ir ragino visus  pirmiausiai susivokti, išsiaiškinti ko norima, o tada, išsikėlus svarbiausius gyvenimo tikslus jų nuosekliai siekti. Šiandien, sakė V. Balsys, mokyklose trūksta patriotinio tautinio auklėjimo. Apie rezistencinę  lietuvių kovą moksleiviams skirta tik kelių puslapių skyrelis. Džiaugiuosi, kad jūsų bendruomenėje yra jau tradicijos lankyti partizanų bunkerius, rengti susitikimus su partizanų kovotojais. Dovanodamas bendruomenei knygas, V.Balsys išreiškė viltį,  kad šios mokyklos moksleiviai tikrai nepamirš to metų įvykių Lietuvoje. Garbaus amžiaus pasipriešinimo kovų dalyvis, iškentęs lagerių golgotas, dėkojo likimui, kad jam teko į laisvės vainiką įpinti savo gyvenimo žiedą.

Savo prisiminimais dalijosi ir kiti  Zapyškyje gyvenantys buvę tremtiniai.

-Juodas paukštis, tai mano juodžiausia diena gyvenime , kai1948m. mūsų šeimai (man buvo 2 mėn.), teko ne savo noru palikti Lietuvą, o baltas paukštis – kai aš kalbu lietuviškai, – apie skaudžius prisiminimus iš tremties dalinosi mokytoja Z.Pupiuvienė.

Sodybos kiemelyje dar ilgai visi bendravome, dalinomės prisiminimais.

Mes turime ir norime žinoti tikrą Lietuvos ir savo krašto istoriją,- kalbėjo moksleiviai.

Zapyškio jungtinės bibliotekos vyr. bibliotekininkė A.Budrienė