Pievos

Netvarkomų ir apleistų žemės sklypų nustatymo tvarkos aprašas