Tremtinių draugijos

Politiniu kaliniu ir tremtiniu bendrija Zapyskio skyrius

Zapyškis, Šviesos – 18
Pirmininkė A.Budrienė
Telefonas : 867125650
El.paštas: albinab@delfi.lt

 

Mokytoja R-Veli-kiene-bmp Mokytoja Z-Pupiuviene-bmpPrie paminklo V-Balsys-bmp dalinames prisiminimais-bmp

1996m. Zapyškio seniūnijoje įkurta visuomeninė organizacija “Politinių kalinių ir tremtinių bendrija”, kurioje  36 nariai.

Biblioteka kiekvienais metais “Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir vienybės dieną”, “Gedulo ir vilties dieną”, ”Juodojo kaspino dieną” kiekvienais metais rengia parodas, susitikimus su įžymiais žmonėmis

Zapyškio bibliotekoje yra surinkta medžiaga “Zapyškiečių tremties keliais” .

Zapyškio bažnytėlė Rymo bažnytėlė
Raudona – sena
Prie pat Nemunėlio
-tylinti, viena.

Tai močiutė mūsų,
-Mūsų Lietuva.
Meldžiasi už prūsus
Širdimi liūdna:
-Mes gyvi išlikom
Skęsdami kraujuos;
Jie mirtim užmigo
Tautžudžių naguos.
Lietuvos gyvybė,
Laisvė ateities
Žvaigždėmis težydi,
Rūkuose lemtis!

Ulda Nemunėlis
Dainomis tautos:
- Ačiū! Bažnytėlei
- Už maldas aukos.

K.Sadauskas

1991-06-24

Zapyskietis, Tremtinys, politinis kalinys