Naujienos

Dėl ugdymo sąlygų tenkinimo išlaidų finansavimo 2020 metais

DĖL PRAŠYMO UŽ UGDYMO SĄLYGŲ TENKINIMO IŠLAIDŲ FINANSAVIMO PATEIKIMO

Informuojame, kad jau priimami prašymai, dėl ikimokyklinio amžiaus vaikų, lankančių Kauno miesto savivaldybės biudžetines švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ugdymo programas, ugdymo sąlygų tenkinimo išlaidų kompensavimo.

Vadovaujantis Kauno rajono savivaldybė tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. TS-416 „Dėl ugdymo sąlygų tenkinimo išlaidų finansavimo 2020 metais“ kompensacija bus teikiama jeigu atitinkate mėnesinio mokesčio kompensacijai gauti nustatytas sąlygas:

  •    abiejų tėvų (globėjų) (arba esant tik vienam iš tėvų (globėjų), kai kitas tėvas: miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios, nežinia kur esančiu, neveiksniu, atlieka bausmę įkalinimo įstaigoje, vienam iš tėvų laikinai arba neterminuotai apribota valdžia, tėvai išsituokę ir vaikas gyvena su vienu iš tėvų, kai vaiko gyvenamoji vieta teismo sprendimu yra nustatyta su vienu iš vaiko tėvų) ir vaiko gyvenamoji vieta deklaruota Kauno rajone iki 2019 m. gruodžio 31 d.;
  • vaikas yra užregistruotas Savivaldybės centralizuoto vaikų priėmimo informacinės sistemos duomenų bazėje iki 2019 m. birželio 1 d. ir yra nepatekęs 2019-2020 mokslo metais į vieną iš pasirinktų Kauno rajono Savivaldybės švietimo įstaigų.

 

  (daugiau…)

Keleivių pavėžėjimas šventiniu laikotarpiu

2019 m. gruodžio 31 d., antradienis, Naujųjų metų išvakarės, autobuso 157 maršrutas važiuos darbo dienos grafiku išskyrus:

Iš Kauno AS – 22.05
Iš Ežerėlio – 22.45

 

2020 m. sausio 1 d., trečiadienis, Naujieji metai, autobusai važiuos sekmadienio grafiku.
2020 m. sausio 2 d., ketvirtadienis, autobusai važiuos darbo dienos grafiku.
2020 m. sausio 3 d., penktadienis, autobusai važiuos darbo dienos grafiku.

Išsamiau: https://www.krs.lt/savivaldybe/naujienos/pavezejimas-svenciu-dienomis/

1

Informacija dėl šeimos kortelių

Nuo 2019 metų rugsėjo gausios ir neįgalius vaikus, nepaisant jų amžiaus, prižiūrinčios šeimos gali gauti Šeimos kortelę, kuri garantuoja specialias lengvatas, paslaugas, privilegijas ar nuolaidas prekėms bei renginiams. Šeimos kortelės turėtojai įgyja galimybę naudotis vienkartinėmis ar daugkartinėmis kortelės partnerių nuolaidomis tiek viešajame, tiek privačiajame sektoriuje. Nuolaidų krepšelis nuolat kintantis.

Gausi šeima – tai tokia šeima, kurioje auga 3 ir daugiau vaikų, įvaikių ar globotinių iki 18 metų amžiaus. Į gausios šeimos gretas patenka ir pilnamečiai vaikai iki 24 metų, jei jie nedirba, neturi savo vaikų ir mokosi bendrojo ugdymo mokykloje, profesinėje mokykloje pagal formaliojo ugdymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą. (daugiau…)

« Senesni įrašai