Naujienos

Kauno rajono savivaldybė organizuoja gyventojų apklausą dėl viešųjų paslaugų kokybės teikimo gyventojams

Kauno rajono savivaldybė vykdo LR Vidaus reikalų ministerijos rekomendaciją dėl Gyventojų pasitenkinimo viešosiomis paslaugomis indekso nustatymo ir organizuoja apklausą. Jos pagalba norima išsiaiškinti, ar gyventojai patenkinti savivaldybės administracijos, jos padalinių, tarnybų ir įmonių darbu, teikiamomis viešosiomis paslaugomis. Gyventojai kviečiami pasisakykite apie visas problemas – viešąjį transportą, sveikatos, socialines, švietimo paslaugas, komunalines paslaugas, teritorijų tvarkymą ir pan.

Gyventojų nuomonė labai svarbi siekiant gerinti teikiamų paslaugų prieinamumą ir gyventojų pasitenkinimą.

Anketą rasite čia.

Informacija apie skiepus

skiepai

Informuojame, kad liepos 30 d. Zapyškio seniūnijos patalpose adresu Šviesos g. 18, Kluoniškių k., Zapyškio sen. bus vykdoma vakcinacija gyva eile nuo Covid-19.

Vakcinacijos laikas: nuo 16 val. iki 18 val.

Su savimi būtina turėti galiojantį asmens dokumentą.

Jadagonių piliakalnio bendruomenė stiprina materialinę bazę

Jadagonys

Jadagonių piliakalnio bendruomenė dalyvavo projektiniame konkurse teikiant paraišką Nacionalinei paramai gauti iš NMA. Projektu buvo siekiama stiprinti Jadagonių piliakalnio bendruomenės materialinę bazę – planuota įsigyti nešiojamąjį kompiuterį, garso kolonėles su pultu ir mikrofonais, interaktyvią lentą, vėliavų stiebus su vėliavomis.

2021 m. gegužės mėnesį buvo gauta parama.

Projekto vertė – 3360 Eur.

Iš NMA gauta – 2957 Eur.

Likusią dalį, 403 Eur. finansavo Kauno rajono savivaldybė.

Informacinis pranešimas

INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE NUMATOMĄ RENGTI KAUNO MARIŲ REGIONINIO PARKO IR JO ZONŲ BEI BUFERINĖS APSAUGOS ZONOS RIBŲ PLANO IR KAUNO MARIŲ REGIONINIO PARKO TVARKYMO PLANO KOREKTŪRĄ

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 str. 4 dalies nuostatomis, Saugomų teritorijų specialiųjų planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ir kultūros ministrų 2020 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. D1-330/ĮV-706 „Dėl saugomų teritorijų specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 10 punktu Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) parengė sprendimo „Dėl Kauno marių regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų plano ir Kauno marių regioninio parko tvarkymo plano koregavimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ projektą.

Įsakymo projektu nusprendžiama pradėti rengti Kauno marių regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų plano ir Kauno marių regioninio parko tvarkymo plano korektūrą (specialiojo planavimo dokumentus) ir nustatomi planavimo tikslai.

Su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinės sistemos (TAIS) projektų registravimo posistemėje (Reg. Nr. 21-26239).

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti elektroniniu paštu Tarnybai (vstt@vstt.lt) iki 2021-06-29.

« Senesni įrašai Recent Entries »