Naujienos

Informacija dėl šeimos kortelių

Nuo 2019 metų rugsėjo gausios ir neįgalius vaikus, nepaisant jų amžiaus, prižiūrinčios šeimos gali gauti Šeimos kortelę, kuri garantuoja specialias lengvatas, paslaugas, privilegijas ar nuolaidas prekėms bei renginiams. Šeimos kortelės turėtojai įgyja galimybę naudotis vienkartinėmis ar daugkartinėmis kortelės partnerių nuolaidomis tiek viešajame, tiek privačiajame sektoriuje. Nuolaidų krepšelis nuolat kintantis.

Gausi šeima – tai tokia šeima, kurioje auga 3 ir daugiau vaikų, įvaikių ar globotinių iki 18 metų amžiaus. Į gausios šeimos gretas patenka ir pilnamečiai vaikai iki 24 metų, jei jie nedirba, neturi savo vaikų ir mokosi bendrojo ugdymo mokykloje, profesinėje mokykloje pagal formaliojo ugdymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą. (daugiau…)

Braziūkų miške įamžintas laisvės kovotojų atminimas

E74B3F37-86F0-4042-84BC-438DB08A5DDE
2019-11-22 Kauno rajono savivaldybės Mero pavaduotojas Paulius Visockas su Zapyškio seniūnijos vyriausiąja specialiste Monika Kiaušaite lankėsi Zapyškio seniūnijos Braziūkų kaimo Švč. Mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo bažnyčioje, kurioje Maltos ginkluotųjų pajėgų kapelionas Joseph M. Meli ir Lietuvos kariuomenės buvęs kapelionas ats. mjr. Alfonsas Bulota aukojo Šv. Mišias. Po Šv. Mišių vyko atsiminimų valandėlė, kurios metu buvo prisiminti Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės štabo Žvalgybos skyriaus viršininkas Stasys Lukša – Tautvydas ir Birutės rinktinės Žiedo kuopos būrio vadas Petras Ašmonas – Sargas. Šv. Mišiose ir popietėje dalyvavo Stasio Lukšos – Tautvydo ir Petro Ašmono – Sargo artimieji. Istorija privalo likti neužmiršta, kiekvienas iš mūsų privalome įsiklausyti į amžininkų liudijimus ir prisiminimus, kad ir ateities kartoms perduotume tai, kas tikra. Ši žinutė buvo transliuojama visų kalbėjusių apie partizanų lemtį, pasiekimus, pasiaukojimą, drąsą ir gyvenimą. Stasys Lukša – Tautvydas ir Petras Ašmonas – Sargas 1947 m. žuvo Braziūkų miške kautynių su Sovietų Sąjungos vidaus kariuomenės pajėgomis metu. Šioje vietoje, pavykus rasti kautynių įrodymus, jau stovi LGGRTC Atminimo ženklas, kuris buvo palaimintas. Atminimo ženklas įprasmino dar dviejų konkrečių kovotojų istoriją, kuri negali būti užmiršta.
Nuoširdžiai dėkojame Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui (LGGRTC), Lietuvos kariuomenės Sausumo pajėgų Juozo Lukšos mokymų centrui, Lietuvos šaulių sąjungos Garbės šauliui, zapyškiečiui, Adolfui Bartkui, Tauro apygardos partizano dim. kpt. Antano Lukšos šeimai ir visiems prisidėjusiems prie šio atminimo įprasminimo ir išsaugojimo. Tėvynės Labui!
Nuotraukos: Kauno rajono bendruomenė ©

Pakartotiniai Kuro ir Zapyškio seniūnaičių rinkimai

Skelbiame pakartotinus Kuro ir Zapyškio seniūnaitijų seniūnaičių rinkimus! Prašome pasidalinti informaciją su gyventojais, kuriems tai aktualu.

Atkreiptinas dėmesys, jog pasikeitė Zapyškio seniūnaitijos gyventojų susirinkimo vieta. Gyventojų patogumui susirinkimas vyks prekyvietės aikštėje Vytauto g. 20.

Laukiame aktyvaus gyventojų dalyvavimo išreiškiant savo poziciją, bei kandidatų siūlymo atstovauti seniūnaitiją.

thumbnail_pakartotiniai rinkimai

« Senesni įrašai Recent Entries »