Naujienos

Dėl nitratų ir nitritų tyrimų geriamajame vandenyje

Nuo 2023 m. lapkričio 1 d. nėščioji ar kūdikio iki 6 mėnesių amžiaus tėvai (globėjai) ar jų įgalioti asmenys turi tiesiogiai kreiptis į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) dėl geriamojo vandens užterštumo nitratais ir nitritais tyrimų, jeigu maistui vartoja individualių šachtinių šulinių ar seklesnių negu 50 m gylio gręžinių geriamąjį vandenį. Nėščioji, asmuo, auginantis kūdikį iki 6 mėnesių amžiaus, ar jų įgaliotas asmuo NVSC turi pateikti prašymą ir šiuos dokumentus:

1) gręžinio paso kopiją (jeigu gręžinys registruotas Žemės gelmių registre);

2) nėščiosios / asmens, auginančio kūdikį iki 6 mėnesių amžiaus, įgaliojimo pateikti šį prašymą ir gauti visą informaciją, susijusią su geriamojo vandens nitritų ir nitratų tyrimais, kopiją (jei teikia įgaliotas asmuo);

3) dokumento, patvirtinančio nėštumą / kūdikio tapatybę ir amžių, kopiją;

4) pareiškėjo tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją (jeigu prašymas teikiamas paštu).

NVSC specialistai organizuos vandens tyrimą, įvertins šachtinio šulinio ar gręžinio aplinką ir kartu su informacija apie nitritų ir nitratų koncentracijas geriamajame vandenyje pateiks informaciją apie apsinuodijimo nitratais ir nitritais prevenciją, pateiks ir rekomendacijas dėl šachtinio šulinio ar gręžinio priežiūros.

Pasiteirauti papildomai galima telefonu +370 5 264 9676, el. paštu info@nvsc.lt arba atvykus į

NVSC teritorinį padalinį, kurio teritorijoje yra šachtinis šulinys ar gręžinys.

Daugiau informacijos ir prašymo formą rasite:

https://nvsc.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/visuomenes-sveikatos-saugos-uztikrinimas/suliniu-vandens-tyrimaidel-nitritu-nitratu

Pasikeitimai autobusų eismo tvarkaraščiuose

Nuo 2023-10-23 pasikeitė autobusų 157, 165, 166, 180, 181 eismo tvarkaraščiai. Važiuojant iš Kauno užsukama į stotelę „Akademijos miestelis“ esančią Pilėnų g. Važiuojant į Kauną autobusai stoja stotelėje „Akademijos miestelis“ esančioje krašto 140-ąjame kelyje Šakių pl.

157: keičiasi darbo dienų eismo tvarkaraščiai prisideda 7 mašina, pokyčiai geltonai. Šeštadieniais ir sekmadieniais nesikeičia.

165: d.d.š. keičiasi, pokyčiai geltonai, s. nesikeičia.

166: d.d.š.s. nesikeičia.

180: d.d.š.s. nesikeičia nei vasaros nei žiemos sezonu.

181: d.d.š.s. nesikeičia.

Nuo 2023-10-23 keičiasi autobuso 180 (A) eismo tvarkaraštis darbo dienomis. Važiuojant iš Kauno ir į Kauną užsukama į stotelę „Akademijos miestelis“ esančią Pilėnų g.

Detalesnė informacija:

Informacijos paketas Apie informacinę-edukacinę platformą „Mobilizacijos mokykla“

Startavo informacinė-edukacinė platforma „Mobilizacijos mokykla“!

Karo Ukrainoje ir kitų geopolitinių iššūkių kontekste visuomenėje atsirado poreikis žinoti daugiau ne tik apie išgyvenamumą, bet ir, iš visuotinės gynybos perspektyvos, suvokti, koks kiekvieno piliečio vaidmuo valstybės gynyboje. Krašto apsaugos ministerija (toliau – KAM) drauge su Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentu prie KAM, siekdami sustiprinti Lietuvos gyventojų žinias ir kurti išorės grėsmėms atsparią visuomenę, spalio 9 d. pristatė informacinę-edukacinę platformą „Mobilizacijos mokykla“, prieinama el. adresu www.MobilizacijosMokykla.lt(daugiau…)

« Senesni įrašai Recent Entries »