Author Archives: Seniūnija

Dėl traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros tvarkos pakeitimo

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimą Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ ir Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2020 m. kovo 26 d. įsakymą Nr. 3D-230 „Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 30 d. Įsakymo Nr. 207 „Dėl traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros tvarkos“ pakeitimo“ atšaukiamas 2020 m. traktorių pavasarinės techninės apžiūros grafikas.

Traktoriams, kuriems yra pasibaigusi arba pasibaigia techninė apžiūra po 2020 m. kovo 14 d., techninės apžiūros galiojimo laikas pratęsiamas laikotarpiui, iki Lietuvos Respublikoje galios karantino režimas ir 2 mėn. po jo.

Vėliau, atsižvelgiant į situaciją dėl karantino, bus paskelbtas naujas traktorių techninės apžiūros grafikas.

Techninė apžiūra cancel

Informacija planuojantiems statybas

Aplinkos ministerija rekomenduoja šalyje paskelbto karantino laikotarpiu rengiamų projektinių pasiūlymų ir  teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūras vykdyti tik elektroninėmis komunikacijos priemonėmis.

Visi vieši rengiamų projektinių pasiūlymų ir teritorijų planavimo dokumentų svarstymai, jeigu nėra galimybės juos atidėti, gali būti organizuojami tik internetinės vaizdo transliacijos būdu. Būtina užtikrinti tiesioginę vaizdo, garso transliaciją ir jos įrašą, jį išsaugant ir, esant poreikiui, sudarant galimybę valstybinę priežiūrą vykdantiems subjektams gauti prieigą peržiūrai.

Daugiau informacijos - http://am.lrv.lt/lt/news/view_item/id.649

Traktorių ir jų priekabų techninė apžiūra

Techninė apžiūra

 

2020 m. balandžio 14 d. 10 val. prie Zapyškio seniūnijos, adresu Kluoniškių k., Šviesos g. 18, bus atliekama traktorių ir jų priekabų techninė apžiūra.

Atvykstant į apžiūrą reikia turėti mokėjimo už apžiūrą kvitą.
Už vieno savininko kelias transporto priemones galima apmokėti vienu kvitu.
Traktoriaus priekaboje arba puspriekabėje turi būti veikiantys stabdžiai.

Pinigų gavėjas VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA
Sąskaita LT247300010112394300
Įmokos kodas 53052
Už traktoriaus techninę apžiūrą 6,80 Eur
Už priekabos techninę apžiūrą 5,50 Eur

Kauno r. žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. inžinierius Viktoras Aleksejevič

 

« Senesni įrašai