Teritorijų planavimas

Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą žemės sklypo Kauno r. sav., Zapyškio sen., Dievogalos k., Medelyno g.

14, sklypo kadastrinis Nr. 5293/0006:413, detalųjį planą.

Planavimo organizatoriai: UAB “Akvatera”, atstovaujama UAB “MTARCH”, adr.: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel. 8-601 36731.

Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detaliojo plano rengimo terminas 2014m. II-III ketv. Teritorijoje numatoma statyti šunų ir kačių sauso pašaro didmeninės prekybos sandėlį su gamybos patalpomis. Planas rengiamas sutinkamai su 2010-06-08 Kauno r. sav. administracijos direktoriaus įsakymu Nr.ĮS-922 ir 2010-06-08 ir planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. S-1643, 2013-12-27.

Plano rengėja: UAB „MTARCH“, adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas tel.: 8-601 36731, el.p.: jurgita.kalvinskaite@gmail.com.

Pasiūlymus ir pageidavimus teikti detaliojo plano organizatoriams arba rengėjams aukščiau nurodytais adresais.

Vieša ekspozicija rengiama nuo 2014-05-05d. Kauno r. Zapyškio sen. patalpose 10 darbo dienų.

Viešas svarstymas rengiamas 2014-05-16d. nuo 16val. plano rengėjo patalpose, adresu V.Putvinskio g. 17-4, Kaune.

Dalyvavimas neprivalomas.

Dokumentai: