Seniūnaičiai

Kauno rajono savivaldybės administracijos Zapyškio seniūnijos 2019 m. išrinktų seniūnaičių sąrašas

 

Altoniškių seniūnaitija – seniūnaitis Skirmantas Petkūnas

Seniūnaičio kontaktai: jegatau123@gmail.com; Mob. Tel. 861628493

Seniūnaitijos ribos: Altoniškių, Novos, Rupinų, Judraičių ir Riogliškių kaimai.

Kuro seniūnaitija- seniūnaitis Laimas Šileika

Seniūnaičio kontaktai: ukininkaslaimassileika@gmail.com; Mob. Tel. 861112166

Seniūnaitijos ribos: Kuro, Braziūkų ir Šiulių kaimai.

Jadagonių seniūnaitija – seniūnaitis Vitas Peimas

Seniūnaičio kontaktai: vitas.stovykla@gmail.com; Mob. Tel. 868578599

Seniūnaitijos ribos: Jadagonių, Zizų ir Vincentavo kaimai. 

Zapyškio seniūnaitija – seniūnaitė Gitana Štareikienė

Seniūnaitės kontaktai: stareikiene@gmail.com; Mob. Tel. 865660745

Seniūnaitijos ribos: Zapyškio mstl., Dievogalos k. dalis (nuo Zapyškio mstl. iki seniūnijos ribos).

Dievogalos I-oji seniūnaitija – seniūnaitis Mindaugas Danėnas

Seniūnaičio kontaktai: mindaugenis@gmail.com; Mob. Tel. 865015013

Seniūnaitjijos ribos: Dievogalos k. (Dievogalos, Šlaito, Lakštingalų, Ryto ir Rasos gatvės).

Dievogalos II-oji seniūnaitija – seniūnaitė Ugnė Egidija Širmenienė

Seniūnaitės kontaktai: dievogala@gmail.com; Mob. Tel. 867731005

Seniūnaitjos ribos: Dievogalos k. (Pušyno, Gėlių, Miško, Parko, Rūtų, Šilo, Tulpių, Medelyno, Vėjo, Vilemų, Saulėtekio, Gamtos, Varyklos, Svajos ir Rūdupio gatvės)

Kluoniškių seniūnaitija – seniūnaitė Dalia Jančiukienė

Seniūnaitės kontaktai: dalia.sodoziedas@gmail.com; Mob. Tel. 861687260

Seniūnaitijos ribos: Kluoniškių ir Papiškių kaimai.

Krušinskų seniūnaitija – seniūnaitė Viktorija Sorė

Seniūnaitės kontaktai: viktorija.sore@gmail.com; Mob. Tel. 864883337

Seniūnaitijos ribos: Vilemų, Krušinskų, Kuodiškių ir Durpyno kaimai.

 

 

34 str. | Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas

34 straipsnis. Seniūnaičio teisės ir pareigos

KEISTA:

2016 06 28 įstatymu Nr. XII-2494 (nuo 2017 01 01)

(TAR, 2016, Nr. 2016-19345)

1. Seniūnaitis, atstovaudamas seniūnaitijos gyventojų interesams seniūnijoje, savivaldybės institucijose ir savivaldybės teritorijoje veikiančiose valstybės įstaigose:

1) turi teisę tiesiogiai dalyvauti rengiant ir svarstant savivaldybės institucijų sprendimų projektus, kai sprendžiami klausimai yra susiję su jo atstovaujamos gyvenamosios vietovės bendruomenės viešaisiais reikalais;

2) dalyvauja svarstant klausimus dėl piniginės socialinės paramos skyrimo savivaldybės tarybos nustatyta tvarka;

3) dalyvauja pretendentų į seniūno pareigas konkurso komisijoje;

4) dalyvauja organizuojant gyventojų apklausas ir gyventojų susitikimus su savivaldybės tarybos nariais, seniūnu, savivaldybės administracijos direktoriumi arba šio įgaliotu atstovu, kitais savivaldybės ir valstybės institucijų ir įstaigų atstovais;

5) dalyvauja seniūnaičių sueigoje;

6) kalendoriniams metams pasibaigus per 2 mėnesius seniūnaitijos gyventojams pateikia praėjusių kalendorinių metų veiklos ataskaitą ir veiklos kryptis kitiems kalendoriniams metams.

2. Seniūnaitis skatina gyventojus:

1) prižiūrėti gyvenamosios vietovės teritoriją, rūpintis aplinkos apsauga;

2) rūpintis labiausiai pažeidžiamais bendruomenės nariais (socialinę riziką patiriančiomis šeimomis, nepilnamečiais, vienais gyvenančiais asmenimis, neįgaliaisiais ir kt.);

KEISTA:

2017 09 28 įstatymu Nr. XIII-649 (nuo 2018 07 01)

(TAR, 2017, Nr. 2017-16086)

3) organizuoti sveikatinimo, kultūros ir sporto renginius ir juose dalyvauti;

4) organizuoti bendruomenės saugumo užtikrinimo priemones ir jose dalyvauti;

5) puoselėti savo gyvenamosios vietovės materialųjį ir nematerialųjį paveldą.

3. NETEKO GALIOS:

2017 10 12 įstatymu Nr. XIII-677 (nuo 2018 01 01)

(TAR, 2017, Nr. 2017-16708)