Džiaugiamės ir sveikiname!

Su JoanaIlgametė Zapyškio seniūnijos gyventoja Joana Klingienė 2019 metų balandžio 6 dieną atšventė neeilinį 90 metų sukakties jubiliejų! Šios gražios dienos proga Jubiliatę aplankė ir pasveikino Zapyškio seniūnas Sigitas Imbrasas, seniūnijos vyriausioji specialistė Monika Kiaušaitė ir socialinio darbo organizatorė Neringa Pažereckienė.

Kartu džiaugėmės ir su smalsumu klausėmės įdomių gerbiamos Joanos prisiminimų apie gyvenimą Zapyškyje. Joana į Zapyškį atvyko kolūkio primininko Broniaus Krušnos kvietimu iš Biržų rajono. Biržuose jiems teko dirbti kartu, tad Joana buvo kviečiama, kaip labai gera specialistė dirbti Zapyškio kolūkio vyriausiąja buhaltere, vėliau ji kolūkyje dirbo ekonomiste. Kaip teigia pati Joana – ji ir kūrė ir griovė kolūkių sistemą, neeilines savo patirtis Jubiliatė prisimena su šypsena veide. Garbingo amžiaus sulaukusi moteris pabrėžia, jog darbinę veiklą baigė prieš penkerius metus, o gyvenimu Zapyškyje džiaugiasi ir yra patenkinta, kad gražiausius savo metus ji praleido šiame krašte.

Labai nuoširdžiai džiaugiamės ir linkime gerbiamai Joanai, dar daug stiprybės ir sveikatos!