Braziūkų miške įamžintas laisvės kovotojų atminimas

E74B3F37-86F0-4042-84BC-438DB08A5DDE
2019-11-22 Kauno rajono savivaldybės Mero pavaduotojas Paulius Visockas su Zapyškio seniūnijos vyriausiąja specialiste Monika Kiaušaite lankėsi Zapyškio seniūnijos Braziūkų kaimo Švč. Mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo bažnyčioje, kurioje Maltos ginkluotųjų pajėgų kapelionas Joseph M. Meli ir Lietuvos kariuomenės buvęs kapelionas ats. mjr. Alfonsas Bulota aukojo Šv. Mišias. Po Šv. Mišių vyko atsiminimų valandėlė, kurios metu buvo prisiminti Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės štabo Žvalgybos skyriaus viršininkas Stasys Lukša – Tautvydas ir Birutės rinktinės Žiedo kuopos būrio vadas Petras Ašmonas – Sargas. Šv. Mišiose ir popietėje dalyvavo Stasio Lukšos – Tautvydo ir Petro Ašmono – Sargo artimieji. Istorija privalo likti neužmiršta, kiekvienas iš mūsų privalome įsiklausyti į amžininkų liudijimus ir prisiminimus, kad ir ateities kartoms perduotume tai, kas tikra. Ši žinutė buvo transliuojama visų kalbėjusių apie partizanų lemtį, pasiekimus, pasiaukojimą, drąsą ir gyvenimą. Stasys Lukša – Tautvydas ir Petras Ašmonas – Sargas 1947 m. žuvo Braziūkų miške kautynių su Sovietų Sąjungos vidaus kariuomenės pajėgomis metu. Šioje vietoje, pavykus rasti kautynių įrodymus, jau stovi LGGRTC Atminimo ženklas, kuris buvo palaimintas. Atminimo ženklas įprasmino dar dviejų konkrečių kovotojų istoriją, kuri negali būti užmiršta.
Nuoširdžiai dėkojame Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui (LGGRTC), Lietuvos kariuomenės Sausumo pajėgų Juozo Lukšos mokymų centrui, Lietuvos šaulių sąjungos Garbės šauliui, zapyškiečiui, Adolfui Bartkui, Tauro apygardos partizano dim. kpt. Antano Lukšos šeimai ir visiems prisidėjusiems prie šio atminimo įprasminimo ir išsaugojimo. Tėvynės Labui!
Nuotraukos: Kauno rajono bendruomenė ©