Anapilin iškeliavo kraštietis – Partizanas Vytautas Balsys – Uosis

uosisMirė buvęs Lietuvos rezistentas, partizaninių kovų dalyvis, dimisijos majoras Vytautas Balsys-Uosis, pranešė Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga. V.Balsys-Uosis gimė lygiai prieš 96-erius metus – 1923 m. kovo 18 d. Būdamas jaunas, 1944 m. jis gavo šaukimą į Raudonąją armiją, todėl įstojo į partizanų būrį. Partizanavo Kazlų Rūdos miškuose. 1945 m. buvo sunkiai sužeistas Žiemkelio kautynėse. Sužeistas V.Balsys-Uosis pusmetį slapstėsi Kauno rajone esančioje Papiškės-Novos partizanų žeminėje. 1944-1945 m. skirtingu laiku, šiame bunkeryje slapstėsi net 19 krašto partizanų. 1944-1948 m. V.Balsys-Uosis buvo Tauro apygardos partizanas. 1948 m. jis buvo suimtas ir nuteistas 10 metų pataisos darbų lagerio. Iš tremties į Kauną buvęs partizanas grįžo tik 1966-aisiais. 2000 m. V. Balsys-Uosis apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Karininko kryžiumi. 2018 m. kartu su kitais partizanais apdovanotas Laisvės premija. V. Balsys-Uosis tapo vienu iš Editos Mildažytės dokumentinio filmo „Uosis, Tigras ir Liepsna“ herojų.

Nuoroda į šaltinį: http://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/mire-partizaninio-judejimo-dalyvis-v-balsys-uosis-905734